วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การประเมินผลเพื่อสร้างเสริมพลังอำนาจ


การวิจัยประเมินผลแนวใหม่ทั้งหลาย ถือเป็นนวัตกรรมหรือประดิษฐกรรมทางปัญญาใหม่ ๆ ของสังคมมนุษย์ที่พยายามจะหาคำตอบและทางออกให้กับปัญหาทั้งหลายที่กำลังถกเถียงกันอยู่ในแวดวงของการประเมินผล อย่างไรก็ตาม เราพบว่ามีแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ด้านการประเมินผลเกิดขึ้นจำนวนมากในช่วงระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา หนึ่งในกลุ่มแนวคิดและวิธีการการประเมินใหม่ ๆ ก็คือ การประเมินผลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ หรือ การประเมินผลเพื่อเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพในการทำงาน (Empowerment Evaluation)...

ดูเอกสารออนไลน์...คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสาร...คลิกที่นี่

Blog เพื่อน